Блог Фудбал Фудбал/Вести ЦЗБГ

Независни ревизор изразио резерву по питању стабилног пословања ФК Црвена звезда

Светска мрежа ревизорских компанија БДО д.о.о. извршила је ревизију финансијских извештаја ФК Црвена звезда. У ревизорском извештају који је потписао овлашћени ревизор Милован Поповић изражена је забринутост и сумња да клуб може да настави са пословањем по начелу сталности пословања.

Компанија је нашла да су приложени консолидовани извештаји истинити и објективни, по свим материјално значајним аспектима. Ревизија је извршена у складу са Законом о ревизији и утврђеним Међународним стандардима ревизије. Клуб је доставио Консолидовани финансијски извештај Агенцији за привредне регистре – Регистру финансијских извештаја, дана 27.04.2023. и евидентиран је под бројем ФИН 285626/2023.  Ревизија је извршена раније 15. марта ове године.

Документација из члана 45. Закона о рачуноводству уз консолидовани годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. достављена је од стране клуба, дана 18.07.2023. и евидентирана под бројем ФИН 296145/2023. У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметна документација исправна, па је иста дана 30.08.2023 уписана у Регистар.

Клуб је за годину која се завршава на дан 31. децембра 2022. исказао нето губитак од РСД 1,204,577 хиљада. Укупан акумулирани нето губитак  исказан у билансу стања на дан 31. децембра 2022. године износи РСД 5,388,915 хиљада, док губитак изнад висине капитала износи РСД 1,369,010 хиљада.

Ревизор запажа да клуб послује са великим недостатком трајног капитала и обртних средстава, а краткорочне обавезе су веће од обртне имовине за износ од РСД 6,256,493 хиљаде. Такође, клуб у 2022. години касни у измирењу одређених обавеза, које укључују и обавезе по основу лиценцирања. Овакво стање указује на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност да се настави са пословањем по начелу сталности пословања.

Овлашћени ревизор сматра да су оправдана очекивања руководства у погледу наставака остварења значајног приходовања од продаје права на регистрацију играча и повећања прихода од УЕФА такмичења (кроз директан пласман или као повлашћен тим кроз квалификације јер ће лакше долазити до учешћа у вишим ранговима УЕФА такмичења), реструктурирање остатка обавеза, остварење нових спонзорских уговора, диверсификација извора прихода и сл.

Додајте коментар

Кликните да бисте објавили коментар

Скочи на траку са алаткама